• O SZKOLE

    •  

     PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. M. KOŁSUT w Grabówce

     położona jest na Wyżynie Lubelskiej w powiecie kraśnickim w gminie Annopol. Budynek  szkoły zlokalizowany jest przy drodze powiatowej Grabówka – Annopol w odległości 300 m od centrum wsi w kierunku południowym.

     Szkoła to budynek murowany jednopiętrowy w którym znajduje się:

     1. sala oddziału przedszkolnego
     2. trzy sale lekcyjne nauczania wczesnoszkolnego
     3. pracownia informatyczna
     4. klaso - pracownia j. polskiego i historii
     5. klaso - pracownia matematyki i przyrody
     6. pomieszczenia świetlicy – stołówki
     7. biblioteka
     8. gabinet dyrektora
     9. pokój nauczycielski

     Szkoła w Grabówce jest drugą co do ilości uczniów szkołą w gminie Annopol. W roku szkolnym 2022/2023 do szkoły uczęszcza 105 uczniów wraz z zerówką. Kadra Pedagogiczna składa się z 21 nauczycieli, którym przewodniczy dyrektor mag Ewa Mirosław – nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, muzyka, plastyka.

     Nauczyciele:

     1. Ks. mgr Tadeusz Rola  - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania religii
     2. Ks. Marcin Dębski – nauczyciel kontraktowy specjalista w zakresie nauczania religii
     3. mgr  Anna Strąk – nauczyciel mianowany specjalista w zakresie: edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
     4. mgr Ewa Klimek – nauczyciel dyplomowany z specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, bibliotekarstwo
     5. mgr Beata Wójcik – nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne
     6. mgr Krystyna Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne
     7. mgr Justyna Lachowska – nauczyciel mianowany specjalista w zakresie: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
     8. mgr Joanna Kasperek - nauczyciel mianowany specjalista w zakresie nauczania: języka polskiego, przyrody, geografii
     9. mgr Jadwiga Klimek - nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie nauczania: przyrody, fizyki, informatyki, matematyki
     10. mgr Wioletta Słabek - nauczyciel mianowany specjalista w zakresie nauczania: wychowania fizycznego, historii
     11. Marzena Majewska – nauczyciel mianowany specjalista w zakresie: języka angielskiego
     12. mgr Justyna Kancik - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania języka niemieckiego
     13. mgr Barbara Kotłowska - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania: biologii, chemii, wdż
     14. mgr Sylwia Ćwik - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania wychowania fizycznego i opiekun świetlicy
     15. mgr Iwona Siwek - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania języka polskiego
     16. mgr Jolanta Mochol - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania doradztwa zawodowego
     17. mgr Małgorzata Mysłowska - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania WOS i bibliotekarstwo
     18. mgr Piotr Pilecki - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania muzyki
     19. mgr Stanisław Wojewoda - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania: informatyki, techniki,  EDB, wychowania fizycznego
     20. mgr Sebastian Kozieł - nauczyciel specjalista w zakresie nauczania: matematyki.