• Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • Dzieci z klasy I po wielu perypetiach związanych ze zdalnym nauczaniem i całorocznej nauce wreszcie doczekały się ślubowania i pasowania na ucznia. W krótkiej inscenizacji w żartobliwy sposób przedstawiły się i pokazały czego się nauczyły w ciągu roku i zarazem zdały egzamin na ucznia. Potem nastąpiło ślubowanie i Pani Dyrektor Ewa Mirosław pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły. Dla udokumentowania aktu pasowania wychowawczyni wręczyła dzieciom dyplomy.

     • DOWOZY Piątek 25.06.2021 r.

     •   DOWOZY

      Piątek 25.06.2021 r.

      K

       PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol- 6.15

      Baraki – 6.30

      Natalin - 6.35

      Zastocze  - 6.45

      Aleksandrów - 6.55

      Grabówka Kol.– 7.00

      Grabówka  7.05

      Sucha W - 7.10

      Anielin - 7.15

      Grabówka 7.25

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Grabówka, Annopol 9.20

      Grabówka 9.30

      Sucha W - 9.35

      Anielin - 9.45

      Grabówka 9.50

      Grabówka Kol. - 9.55

      Zastocze - 10.05

      Natalin - 10.10

      Baraki - 10.15

      PSP Annopol

      Natalin 8.10

      Baraki 8.15

      Grabówka 8.25

      Sucha W 8.30

      St. Rachów 8.35

      N. Rachów8.40

      Huta 8.45

      Annopol 8.50

      PSP Annopol

      Annopol 11.50

      Huta 11.55

      Rachów N 12.00

      Rachów St. 12.05

      Sucha W. 12.10

      Grabówka12.15

      Natalin 12.25

      Annopol 12.40

    • Egzamin na kartę rowerową
     • Egzamin na kartę rowerową

     • 21 i 22 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. Podczas niego uczniowie, pod okiem pana Wojewody, prezentowali swoje umiejętności w manewrach rowerowych i znajomość  wiedzy o zachowaniu na drodze. Egzaminowani mieli do pokonania tor przeszkód składający się z ósemki i slalomu, oraz poruszanie się po miasteczku rowerowym – jazda na wprost, zmiana pasa ruchu, manewr skrętu w lewo i prawo, ustępowanie pierwszeństwa i zastosowanie się do znaku stop.

      Wcześniej uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy o ruchu drogowym, podczas którego musieli się wykazać wiedzą z zakresu znajomości przepisów drogowych, obsługi roweru i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Zachęcając kolejnych uczniów do uzyskania karty rowerowej, można przytoczyć tylko kilka powodów, dla których jazda rowerem jest korzystna. Dzięki umiejętnemu i bezpiecznemu poruszaniu się rowerem, młody człowiek:

      • zyskuje niezależność
      • jedzie gdzie i kiedy chce
      • może przemieszczać się szybciej w porównaniu z ruchem pieszym
      • zanieczyszcza środowiska jak pojazdy spalinowe
      • podnosi własną sprawność fizyczną.

      Oczywiście posiadając kartę rowerową można uczestniczyć w organizowanych w szkole rajdach rowerowych.

     • Dowozy 21-24.06.2021

     • Dowozy 21-24.06

      Poniedziałek,  środa,

      KURS

       PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol - 6.20

      Sucha W – 6.30

      Anielin – 6.35

      Grabówka 6.45

      Baraki – 6.55

      Natalin - 7.00

      Zastocze  - 7.10

      Aleksandrów - 7.20

      Grabówka Kol. – 7.25

      Grabówka  7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Grabówka,  PSP Annopol

      Grabówka - 12.20

      Sucha W - 12.25

      Anielin - 12.30

      Grabówka - 12.40

      Grabówka Kol. - 12.45

      Zastocze - 12.50

      Natalin - 12.55

      Baraki - 13.00

      Annopol - 13.15

      Dowóz we wtorek i czwartek

      PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol - 6.00

      Baraki – 6.20

      Natalin - 6.25

      Zastocze - 6.35

      Aleksandrów - 6.40

      Grabówka Kol.– 6.55

      Grabówka  - 7.05

      Sucha W – 7.15

      Anielin – 7.25

      Grabówka - 7.30

      Odwozy w czwartek

      Odwóz PSP Grabówka,  PSP Annopol

      Grabówka 10.30

      Sucha W 10.35

      Anielin 10.45

      Grabówka 10.50

      Grabówka Kol. 10.55

      Zastocze 11.05

      Natalin 11.15

       Baraki 11.25

      Annopol 11.35

     • Dowozy uczniów na egzaminy w dniach 25-27.05.2021r.

     • wtorek 25.05, środa 26.05, czwartek 27.05

      KURS

      PSP Grabówka

      Annopol - 6.20

      Sucha W - 6.30

      Anielin - 6.35

      Grabówka - 6.45

      Baraki - 6.55

      Natalin - 7.00

      Zastocze  - 7.10

      Aleksandrów - 7.20

      Grabówka Kol. - 7.25

      Grabówka - 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Grabówka

      Annopol - 11.20

      Grabówka 11.55

      Sucha W - 12.00

      Anielin - 12.10

      Grabówka 12.15

      Grabówka Kol. - 12.20

      Zastocze - 12.30

      Natalin - 12.40

      Baraki - 12.45

      Annopol 13.00

       

      Odwozy w czwartek 27.05

      Odwóz PSP Grabówka

      Annopol - 11.00

      Grabówka 11.30

      Sucha W - 11.35

      Anielin - 11.45

      Grabówka 11.50

      Grabówka Kol. - 11.55

      Zastocze - 12.05

      Natalin - 12.15

       Baraki - 12.25

      Annopol 12.35

       

     • Organizacja pracy PSP im. Marii Kołsut w Grabówce od dnia 17.05.2021r.

     • Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
      im. Marii Kołsut w Grabówce

       Informuje, że z dniem 17 maja 2021r.
      w związku z powrotem do szkoły klas IV-VIII
      w systemie hybrydowym.

      Organizacja pracy szkoły (w reżimie sanitarnym) przedstawia się następująco:

      1. Od 17 maja 2021r. zajęcia stacjonarne są prowadzone w szkole dla oddziału przedszkolnego i klas I-III zgodnie z planem lekcji każdego dnia tygodnia.
      2. Klasy IV-VIII odbywają zajęcia w formie hybrydowej harmonogram poniżej.

      Poniedziałek 17 maja  i wtorek 18 maja
      Klasy: IV, V, VIII nauka w trybie 
      stacjonarnym.
      Klasy: VI i VII nauka w trybie online.

      Środa 19 maja, czwartek 20 maja, piątek 21 maja
      Klasy: IV, V nauka w trybie online.
      Klasy: VI, VII i VIII nauka w trybie stacjonarnym.

      Od poniedziałku 24 maja do piątku 28 maja
      Klasy od „0” do VII korzystają z dni wolnych od zajęć dydaktycznych
      z tytułu ustawowych dni dyrektorskich.

      Klasa VIII w dniach poniedziałek 24 maja i piątek 28 maja korzysta z dni
      wolnych od zajęć dydaktycznych z tytułu ustawowych dni dyrektorskich.

      W dniach 25 maja do 27 maja sprawdzian ósmoklasisty!!!

      Od dnia 31 maja 2021r. oddział przedszkolny oraz uczniowie
      klas I – VIII wracają do szkoły i pracują w trybie nauki stacjonarnej
      do końca roku szkolnego w reżimie sanitarnym.

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław

     • Informacja dla rodziców

     • Dane z ostatnich dni pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Odpowiedzialne zachowanie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 dają rezultaty. W ostatnim czasie obserwujemy spadek dziennej liczby zachorowań; jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała, w maju restrykcje dotyczące m. in. edukacji, będą stopniowo łagodzone.


      Harmonogram planowanych zmian:

      OD 4 MAJA

      Edukacjaszkoły podstawowe:

      • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
      • ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

      OD 15 MAJA

      Edukacja – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:

      • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
      • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
      • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

      OD 29 MAJA

      Edukacjaszkoły podstawowe i ponadpodstawowe:

      • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
      • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

      Ważne! Hrmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Sprawdź, jak wygląda plan na maj na stronie

      https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

      Do końca tego tygodnia (26-30.04.2021)
       klasy I-III nauka  hybrydowa.

     • Dowozy dla klas I-III od 26.04.2021

     • Od poniedziałku tj.26.04.2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego.
      Zapraszamy do szkoły.
      Proszę zapoznać się z dowozami

      Dowozy od 26 kwietnia
      Poniedziałek, środa, piątek
      K

      PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol 6.20

      Sucha W 6.30

      Anielin 6.35

      Grabówka 6.45

      Baraki 6.55

      Natalin 7.00

      Zastocze  7.10

      Aleksandrów 7.20

      Grabówka Kol. 7.25

      Grabówka  7.30

      PSP Dąbrowa, PSP Annopol

      Rachów S 7.45

      Rachów N 7.50

      Huta 7.55

      Dąbrowa 8.00

      Annopol 8.10

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Dąbrowa, Grabówka,  PSP Annopol

      Annopol 12.45

      Dąbrowa 12.50

      Huta 12.55

      Rachów 13.00

      Rachów 13.05

      Grabówka 13.15

      Sucha W 13.20

      Anielin 13.30

      Annopol 1340

      Dowozy od 26 kwietnia

      Wtorek, czwartek

      K

       PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol 6.00

      Baraki 6.20

      Natalin 6.25

      Zastocze  6.35

      Aleksandrów 6.40

      Grabówka Kol. 6.55

      Grabówka  7.05

      Sucha W 7.15

      Anielin  7.25

      Grabówka 7.30

      PSP Dąbrowa, PSP Annopol

      Rachów S 7.45

      Rachów N 7.50

      Huta 7.55

      Dąbrowa 8.00

      Annopol  8.10

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Dąbrowa, Grabówka,   PSP Annopol

      Annopol 12.45

      Dąbrowa 12.50

      Huta 12.55

      Rachów 13.00

      Rachów13.05

      Grabówka 13.15

      Sucha W 13.20

      Anielin 13.30

      Annopol 13.40

     • Informacja dla ósmoklasistów

     • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

      • ósmoklasisty (E8)
      • maturalnego (EM)
      • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
      • zawodowego (EZ)
      • eksternistycznych (EE).

      Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

      1. Sekcji 1.(str. 3–5):podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów
      2. Sekcji 2.(str. 6–8): wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
      3. Sekcji 3.(str. 9–15):  wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
      4. Sekcji 4. (str. 16–18): wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
      5. Sekcji 5.(str. 19–23):  wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu
       z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji
      6. Sekcji 6. (str. 24–26): wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

      Szczegóły w załączniku:

      Wytyczne_CKE__MEiN_i_GIS_dotycz_ce_organizowania_i_przeprowadzania_egzamin_w_w_2021_r.pdf

     • Uczniowie oddziału przedszkolnego wracają do nauczania stacjonarnego

     • Od poniedziałku tj.19.04.2021r. uczniowie oddziału przedszkolnego wracają do nauczania stacjonarnego.

      Zapraszamy do szkoły.

      Proszę zapoznać się z dowozami

      Dowozy od 19.04.2021

      Poniedziałek, środa, piątek

      K

      Sucha W– 6.30
      Anielin – 6.35
      Grabówka 6.45
      Baraki – 6.55
      Natalin -7.00
      Zastocze -7.10
      Aleksandrów 7.20
      Grabówka Kol.– 7.25
      Grabówka 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Grabówka 12.30
      Sucha W 12.40
      Anielin 12.45
      Grabówka 12.55
      Grabówka Kol13.00
      Zastocze 13.10
      Natalin 13.20
      Annopol 13.45


      Dowozy

      Wtorek, czwartek

      K

      Baraki – 6.20
      Natalin - 6.25
      Zastocze - 6.35
      Aleksandrów 6.40
      Grabówka Kol.– 6.55
      Grabówka -7.05
      Sucha W– 7.15
      Anielin – 7.25
      Grabówka 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Grabówka 12.30
      Sucha W 12.40
      Anielin 12.45
      Grabówka 12.55
      Grabówka Kol 13.00
      Zastocze 13.10
      Natalin 13.20
      Annopol 13.45

     • Życzenia Wielkanocne

     • Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
      Czas odradzania się wiary w siłę.
      Życzymy, aby Święta Wielkanocne
      stały się źródłem wzmocnienia ducha
      i napełnienia pokojem.

      Życzymy zdrowia oraz siły
      w pokonywaniu trudności

      i ufnego spojrzenia w przyszłość...

       

      Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowiei Pracownicy Szkoły.

     • ZAPROSZENIE!!!!!

     • Kochani uczniowie!

      Druhowie strażacy  serdecznie zapraszaj na „Akcję sprzątania Grabówki”, która rozpocznie się o godz. 14,00 w sobotę. Miejsce zbiórki plac przy remizie strażackiej.

      Tam uczestnicy otrzymają rękawiczki gumowe, worki i rozpoczną sprzątanie. Pamiętajcie o maseczkach ochronnych !!!!

      Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji. Szczególnie liczę, jak zawsze, na harcerzy. Bądźcie proszę w mundurach. Będziecie uwiecznieni na zdjęciu pamiątkowym z druhami strażakami.

      Wszystkim nam zależy aby wiosnę ujrzeć, nie przez pryzmat góry śmieci a piękną soczystą zieleń i kwitnące kwiaty.

      Do zobaczenia w akcji !!!!!!!

      Dyrektor szkoły Ewa Mirosław

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkole

     • MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

      DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI

      WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

      Od dnia 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas I-VIII będą uczyli się zdalnie

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas na zasadach obowiązujących podczas poprzedniej edycji zdalnego nauczania tj. od listopada 2020r. do lutego 2021.

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

      Oddział przedszkolny w szkole  nadal pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

      Ponadto dyrektor szkoły nadal będzie  organizować  nauczania zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

      Nadal organizowane będą również konsultacje dla  klasy ósmej na tej samej zasadzie, jak dotychczas.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

       

      Życzę powodzenia!

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław

      Rzecznik Prasowy MEiN: tel. 783920628
      Obsługa dziennikarzy: tel. 667-633-553, 22 34-74-719, 22 34-74-457
      e-mail: biuro.prasowe@mein.gov.pl

      www.mein.gov.pl