• PROGRAM WYCHOWAWCZY

    •  

     Program wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej

     im. Marii Kołsut w Grabówce
      

     Treści programu zgodne są ze statutem.

     Podstawą Programu jest:

     WZAJEMNY SZACUNEK I UCZCIWOŚĆ oparte na wartościach zawartych

     w Misji i Wizji Szkoły:

     Misja:

      „Zespołowa praca nad wszechstronnym rozwojem uczniów, przygotowująca ich do osiągania sukcesów w kolejnych etapach kształcenia.”

     Wizja: 

      „Dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie kształcenia i wychowania. Współpracujemy z rodzicami w obszarze wychowania. 
     W działaniach dydaktyczno – wychowawczych urzeczywistniamy uczciwość, otwartość i szacunek dla współpracujących podmiotów.”

     Przesłaniem Programu Wychowawczego jest  formowanie  człowieka moralnego o określonej kulturze etycznej i politycznej, przygotowanego do życia w rodzinie, społeczeństwie, państwie.

     WIĘCEJ!