Nawigacja

Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

DOKUMENTY

O SZKOLE

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. M. KOŁSUT w Grabówce

położona jest na Wyżynie Lubelskiej w powiecie kraśnickim w gminie Annopol. Budynek  szkoły zlokalizowany jest przy drodze powiatowej Grabówka – Annopol w odległości 300 m od centrum wsi w kierunku południowym.

Szkoła to budynek murowany jednopiętrowy w którym znajduje się:

 1. sala oddziału przedszkolnego,
 2. trzy sale lekcyjne nauczania wczesnoszkolnego,
 3. pracownia informatyczna,
 4. klaso - pracownia j. polskiego i historii,
 5. klaso - pracownia matematyki i przyrody,
 6. pomieszczenia świetlicy – stołówki,
 7. biblioteka i informatyczne centrum multimedialne,
 8. gabinet dyrektora,
 9. pokój nauczycielski,

Szkoła w Grabówce jest drugą co do ilości uczniów szkołą w gminie Annopol. W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszcza 94 uczniów wraz z zerówką. Kadra Pedagogiczna składa się z 12 nauczycieli, którym przewodniczy dyrektor mag Ewa Mirosław – nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, muzyka, plastyka  .

Nauczyciele:

1.      mgr  Anna Strąk – nauczyciel mianowany specjalista w zakresie: edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

2.      mgr Ewa Klimek – nauczyciel dyplomowany z specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, bibliotekarstwo

3.      mgr Beata Wójcik – nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne

4.      mgr Krystyna Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie: nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne

5.      mgr Justyna Lachowska – nauczyciel mianowany specjalista w zakresie: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

6.      mgr Joanna Kasperek - nauczyciel mianowany specjalista w zakresie nauczania: języka polskiego, przyrody, geografii

7.      mgr Jadwiga Klimek - nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie nauczania: przyrody, fizyki, informatyki, matematyki

8.      mgr Wioletta Słabek - nauczyciel mianowany specjalista w zakresie nauczania: wychowania fizycznego, historii

9.      Marzena Majewska – nauczyciel mianowany specjalista w zakresie: języka angielskiego

10.  mgr inż. Sławomir Klimek - nauczyciel dyplomowany specjalista w zakresie nauczania: matematyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego

11.  Ks. mgr Adam Pudło - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania religii

12. Ks. Marcin Dębski – nauczyciel kontraktowy specjalista w zakresie nauczania religii

13. mgr Justyna Kancik - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania języka niemieckiego

14. mgr Lucyna Trębacz - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania biologii

15. mgr Barbara Kotłowska - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania: chemii, wdż

16. mgr Sylwia Ćwik - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania wychowania fizycznego i opiekun świetlicy

17. mgr Iwona Siwek - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania języka polskiego

18. mgr Jolanta Mochol - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania doradztwa zawodowego

19. mgr Małgorzata Mysłowska - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania WOS i bibliotekarstwo

20. mgr Piotr Pilecki - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania muzyki

21. mgr Stanisław  Wojewoda - nauczyciel  specjalista w zakresie nauczania: informatyki, techniki,  EDB

22. mgr Joanna Stachyra - nauczyciel specjalista w zakresie nauczania: matematyki.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kołsut w Grabówce
  Grabówka 67
  23-235 Annopol
 • 15 861 32 31

Galeria zdjęć