Nawigacja

Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

DOKUMENTY

STATUT

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

im. Marii Kołsut

w Grabówce

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I:         Nazwa, imię, siedziba oraz organ prowadzący Szkołę

Rozdział II:       Cele i zadania Szkoły

Rozdział II a:     Programy i materiały dydaktyczne

Rozdział III:       Organy Szkoły

Rozdział IV:       Organizacja Szkoły

Rozdział IV a:    Organizacja oddziału przedszkolnego

Rozdział V:        Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział VI:       Uczniowie Szkoły

Rozdział VI a:    Rodzice Szkoły

Rozdział VII:     Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Rozdział VIII:    Ocenianie wewnątrzszkolne

Rozdział IX:       Postanowienia końcowe 

 

Kliknij aby zapoznać się z całym dokumentem.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kołsut w Grabówce
    Grabówka 67
    23-235 Annopol
  • 15 861 32 31

Galeria zdjęć