• Pani Maria Kołsut

     • Dnia 22.06.2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabówce, odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Kołsut i poświęcenia sztandaru. Dzień ten zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych

      Patron, którego społeczność szkolna wybrała, a Rada Miejska w Annopolu zatwierdziła stosowną uchwałą z dnia 26 kwietnia 2011 r., będzie z pewnością ogniwem łączącym wszystkich w ważnym dziele nauczania i wychowania zgodnie z mottem życiowym Pani Marii, które brzmi:

      „Treścią mojego życia, obok miłości rodziny, była miłość Ojczyzny, umiłowanie pracy nauczycielskiej i życzliwość dla ludzi"

      Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Świętą, na której proboszcz Mirosław Bończoszek poświęcił sztandar. Dla naszej szkoły, będzie on zawsze symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie, jej historii i tradycji, znakiem rozpoznawczym naszej placówki, który łączy opuszczających jej progi jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Intgeruje środowisko.

      Uroczystości kontynuowano na boisku szkolnym. W tak ważnym dla nas wydarzeniu wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm Pan Wojciech Wilk, Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz, przedstawicielka Starostwa Powiatowego Pani Małgorzata Okuniewska, Burmistrz Annopola Pan Wiesław Liwiński oraz Zastępca Burmistrza Pan Roman Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Gazda, Radni Rady Miejskiej w Annopolu, przedstawiciele Referatu do Spraw Obsługi Oświaty z Panią kierownik Anetą Grzesik, dyrektorzy szkół, oraz jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Annopol, poczty sztandarowe z Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu wraz z opiekunami, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kraśniku, pielęgniarki szkolne, Rada Rodziców naszej szkoły, emerytowani nauczyciele, Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych z Grabówki, przedstawiciele mediów regionalnych, nauczyciele, rodzice, pracownicy i uczniowie naszej szkoły.

      Szczególnymi gośćmi byli: córka Patronki, Pani Maria Bubicz z małżonkiem, rodziną i przyjaciółmi.

      Uroczystość uświetniła swoim przybyciem autorka książki o patronce naszej szkoły, pani Teresa Kołakowska, która została przez Panią Katarzynę Hall - Minister Edukacji Narodowej upoważniona do odczytania listu gratulacyjnego.

      Oficjalne uroczystości zakończyły występy uczniów PSP w Grabówce oraz śpiewaka operowego Pana Roberta Mojsy-wnuka Patronki. Następnie odsłonięto Tablicę Pamiątkową,