• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5. 2016 L Nr 119/36  Dz.Urz. UE PL) informujemy, iż w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce:

    1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce,
    23-235 Annopol, Grabówka 67, reprezentowana przez Dyrektora mgr Ewę Mirosław,
    kontakt  pod numerem telefonu: 158613231, adres e-mail: psp.grabowka@wp.pl

    2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KOŁSUT W GRABÓWCE
     
    jest Pan Artur Jata, 
    adres e-mail: arturj@rodocolsulting.eu 

     

    Klauzula_informacyjna_-_SPS_w_Grabowce.pdf

     

    •