• DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     • Dzień Edukacji Narodowej – potocznie zwany Dniem Nauczyciela - to dzień szczególny - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.

      W tym roku akademia z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się w czwartek 11 października. Jak co roku,  gościliśmy  w progach naszej szkoły nauczycieli i pracowników. W części oficjalnej, swoje przemówienie – wygłosiła: Pani Dyrektor Ewa Mirosław.

      Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem p. Anny Strąk i p. Marzeny Majewskiej program artystyczny. Wiersze, piosenki, uśmiechy, kwiaty to uczniowski, niezwykle miły, sposób podziękowania nauczycielom, za ich codzienny trud.

    • Wizyta policjanta
     • Wizyta policjanta

     • W wtorek 9 pażdziernika, w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z panem policjantem. W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację w tym kierunku. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Pan Policjant rozmawiał  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz stosowanie się do znaków. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz zasadach przewożenia dzieci w samochodzie. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań, na które pan policjant wyczerpująco odpowiadał.

      Dzięki takim spotkaniom na pewno wzrasta świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

    • Próbna ewakuacja
     • Próbna ewakuacja

     • W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje Dyrektor lub osoby upoważnione przez dyrektora.

       

      Ewakuację należy przeprowadzić w przypadku wystąpienia

      • zagrożenia pożarowego obiektów
      • zagrożenia wybuchu ”bomby” (telefoniczna informacja o podłożonym ładunku wybuchowym
      • zagrożenie wybuchem gazu budynków sąsiadujących z obiektami szkoły lub katastrofą komunikacyjną w pobliżu obiektów szkolnych
      • innymi zagrożeń lub w celu przeprowadzenia ćwiczeń (obowiązujące obecnie przepisy zobowiązują Dyrektora szkoły do praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji. O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń należy na 7 dni przed wyznaczonym terminem zawiadomić Komendanta Państwowej Straży Pożarnej).

       

      Spełniając powyższe warunki w naszej szkole 4 pażdziernika została przeprowadzona próbna ewakuacja. Dobra organizacja i sprawne działanie wskazuje na dużą świadomość wśród uczniów i nauczycieli o konieczności takich działań.

    • Cyrk w szkole
     • Cyrk w szkole

     • 2 października naszą szkołę odwiedził cyrk. Artyści zaprezentowali pokazy żonglerki, tresury zwierząt, akrobatyki. Uczniowie mieli również możliwość stać się przez chwilę artystami cyrkowymi. Wszyscy i dzieci, i dorośli bawiliśmy się świetnie.

    • Sprzątanie Świata
     • Sprzątanie Świata

     • W dniu 25 września 2018 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  w Grabówce uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” pod hasłem „Akcja segregacja 2x więcej , 2x czyściej ” . Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska.

      Wszyscy  uczniowie  pozytywnie zmotywowani i zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, wyruszyli w teren. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Zebraliśmy 18 worków śmieci z najbliższej okolicy. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonym miejscu. Jak widać, nie do wszystkich ludzi dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim ludzie zrozumieją, jak ważne jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

      Nasza szkoła od lat bierze udział w tego typu akcjach. Wierzymy, że swoją proekologiczną postawą wpłyniemy na zmianę nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców naszej wsi  i naszych podopiecznych.

    • Pokazy z fizyki
     • Pokazy z fizyki

     • Od roku 1953, obecnie corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują Pokazy z fizyki. Jest to impreza o najdłuższej tradycji w kraju wśród sobie podobnych. Jej inicjatorem był profesor Wacław Staszewski. Pokazy są przeznaczone głównie dla uczniów, nauczycieli a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych fizyką. 
      Ideą Pokazów z fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu.

      Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli też mieli możliwość skorzystania w ramach projektu dofinansowanego przez UE z tych interesujących zajęć.