• 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
     • 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

     • W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.

      Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków.

      Był twórcą „Śpiewnika domowego” obejmującego ponad 200 pieśni. Określenie „domowy” miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób, podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni.

      Kompozytor w swej twórczości chętnie sięgał do elementów folkloru i ludowych obyczajów. Nadawanie utworom lokalnego kolorytu poprzez odwoływanie się w nich do tradycji i muzyki ludowej wpłynęło na popularność zakładanych ówcześnie tzw. szkół narodowych, czyli grup kompozytorów jednej narodowości tworzących muzykę opartą na elementach własnej kultury – tradycyjnych melodiach, rytmach tańców narodowych i z tekstem w języku ojczystym.

      Z dorobu tego kmpozytora mogli również skorzystać uczniowie nasze szkoły.

    • Uroczystości trzeciomajowe w gminie
     • Uroczystości trzeciomajowe w gminie

     • 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

      To wydarzenie co roku uroczyście upamiętniane jest w gminie Annopol.

      Już od godziny 9:30 strażacy, harcerze, uczniowie, nauczyciele i społeczność formowali szyki, by w galowych mundurach przemaszerować ze sztandarami do Kościoła Pod Wezwaniem Św. Joachima i Anny w Annopolu. Tutaj ks. Kanonik Krzysztof Krzemiński – odprawił w intencji ojczyzny mszę św.

      Po mszy uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Iwony Siwek przedstawili spektakl słowno-muzyczny o uchwaleniu ustawy zasadniczej.

      Dalsza część uroczystości odbywała się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudzkiego.Tu głos zabrał burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda. W swoim wystąpieniu nawiązał do 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przedstawił tło historyczne i nastroje społeczne, które towarzyszyły uchwaleniu ustawy zasadniczej.

      Na pamiątkę tego chwalebnego wydarzenia delegacje szkół, przedszkola, delegaci różnych placówek oraz przedstawiciele samorządu gminnego i strażaków złożyli pod pomnikiem wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

    • GMINNE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
     • GMINNE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

     • 26 marca 2019 roku w PSP w Dąbrowie zostały przeprowadzone gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

      W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali Test Wiedzy z przepisów ruchu drogowego oraz Test Skrzyżowania, który dotyczył ustalania prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania różnego typu.  

      W drugiej części konkursu uczniowie prezentowali umiejętność jazdy rowerem po torze sprawnościowym.
       

      Wyniki konkursu:

      I grupa wiekowa ( 10 – 12 lat )

      I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

      II miejsce – Szkoła Podstawowa w Annopolu

      III miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszowie

      IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabówce

      V miejsce – Szkoła Podstawowa w Świeciechowie

       II grupa wiekowa ( powyżej 12 lat )

      I miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabówce

      II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

      III miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszowie

      IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Świeciechowie

      V miejsce – Szkoła Podstawowa w Annopolu

       Gratulujemy zwycięzcom.