• Zakończenie roku szkolnego 2018/19

     • Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabówce po raz ostatni przed wakacjami zebrali się na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły pani Ewa Mirosław pogratulowała uczniom uzyskanych wyników w nauce i wielu sukcesów w konkursach i zawodach.

      Uczniowie wszystkich klas, złożyli podziękowania dyrektorowi i gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę, opiekę i troskliwość. 

      Podziękowania otrzymali również rodzice uczniów, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły poprzez pracę w Radzie Rodziców.

      Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawców świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.

      Na zakończenie apelu dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom za rzetelną i efektywną pracę z uczniami, rodzicom za współpracę, Radzie Rodziców za działania podejmowane na rzecz uczniów i rozwoju szkoły oraz wszystkim którzy ze szkołą współpracowali i ją wspierali.

      Uroczystość zakończyła pani dyrektor szkoły, która życzyla uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

      Po ostatnich spotkaniach z wychowawcami i odebraniu świadectw w szkole zrobiło się cicho i pusto.

     • Międzyszkolny Dzień Sportu

     •  11.06.2019 odbył się w naszej szkole międzyszkolny dzień sportu. Tego dnia wszystkie dzieci, uczniowie i ich wychowawczynie  przyszły do szkoły w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu ale też integrowanie się grup szkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Konkurencje sportowe odbywały się w grupach wiekowych. Każda grupa przygotowała i podczas zawodów na boisku prezentowała sportowe hasła. Każdy uczeń bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. 

     • Dzień Mamy

     • Dnia 27 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Grabówce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Dyrektor szkoły p. Ewa Kwitek powitała zebrane Mamy i złożyła im serdeczne życzenia, pogratulowała pociech oraz zaprosiła na bogatą część artystyczną i słodki poczęstunek.

      Na początku odświętnie ubrane dzieci z oddziału Przedszkolnego wyrażały miłość i wdzięczność swoim mamusiom. Uczniowie starszych klas wystąpili w przedstawieniu słowno-muzycznym. Całość uroczystości przeplatana była piosenkami i tańcem. Po występach wszyscy uczniowie wręczyli Mamom upominki i kwiaty. Na twarzach mam malowało się wzruszenie, oraz duma ze swoich pociech. Nad całością części artystycznej czuwały nauczycielki klas 0-III.

     • Eliminacje Powiatowe Turnieju BRD

     • 9 maja 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W eliminacjach powiatowych biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące miasta i gminy powiatu kraśnickiego. Uczestnicy tego konkursu muszą się wykazać wiedzą z zakresu prawa o ruchu drogowym, umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy oraz jazdy rowerem po torze przeszkód.

      Turniej organizowany jest dla osiągnięcia celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży, poprzez popularyzowanie zasad i przepisów poruszania się po drogach.

      W ramach turnieju zostały rozegrane następujące konkurencje:

      - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,

      - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

      - jazda rowerem po torze przeszkód,

      - jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego.