• Wolne od szkoły ...

     •    Wolne od szkoły i nieplanowany pobyt w domu nie muszą być nudne. Należy wykorzystać ten czas na naukę. Gdy już sie pouczycie proponuję Wam różne aktywności, dzięki którym czas w domu minie szybko i przyjemnie.                       

      Dla młodszych uczniów polecam wykonanie prac plastycznych z masy solnej oraz ,,Wyklejziarnki" znajdziecie je na stronie: ,,23 pomysły na zabawy be zabawek". Dla młodszych i starszych uczniów proponuję łamigłówki, quizy, gry planszowe na stronie: "Szaloneliczby.pl"

      Nie zapominajmy o książkach. Warto poznać i korzystać z blogów o książkach tkj. "Strefa czytacza", " Półeczka z książkami", gdzie znajdziecie recenzje o książkach, ciekawe filmiki, wywiady i informacje o nowościach wydawniczych. POLECAM.

                                                                                                                                    Małgorzata Mysłowska

     • Czuwaj!

     • Druhny i druhowie kto powiedział, że w czasie epidemii i konieczności pozostawania w domu nie można zdobywać sprawności harcerskich ?

      Oczywiście, że można i trzeba !!!

      Zachęcam harcerzy, którzy składali już Przyrzeczenie Harcerskie, jak również tych, którzy jeszcze go nie złożyli 
       i nie maja mundurów ale chcą być harcerzami do podjęcia trudu zdobycia sprawności harcerskich.

      Jeśli podejmiecie się takich zadań stwórzcie tabelę i wpisujcie zadania do tabeli. Każde wykonane przez Was zadanie musi być zatwierdzone podpisem rodzica.

      W załączniku propozycja sprawności i zadań, które możecie modyfikować ze względu na szczególne okoliczności.

      Zawsze pytajcie rodziców czy możecie podjąć się wykonania zadania, bo to rodzic będzie Wam je zatwierdzał. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

      Powodzenia!!!!

      Z harcerskim pozdrowieniem   druhna  drużynowa : Ewa Mirosław

      Czuwaj!!!

     • APEL DYREKTORA SZKOŁY

     • APEL

      DYREKTORA SZKOŁY

       DO RODZICÓW I UCZNIÓW

      Kochani Rodzice i Uczniowie w dzisiejszych, dość trudnych dla wszystkich, czasach zwracam się do Was
      z gorącym apelem.

      Bądźmy dla siebie nawzajem wyrozumiali: rodzice dla swoich dzieci, dzieci dla swoich rodziców ale także rodzice
      i dzieci dla nauczycieli.

      Stanęliśmy wszyscy przed bardzo trudnym zadaniem. Mamy zadbać wspólnie o edukację naszych podopiecznych. Jednak nie poprzez tradycyjne formy, sposoby i okoliczności nauki, do których byliśmy przyzwyczajeni. Przekazywanie wiedzy musi odbywać się za pomocą elektronicznych nośników.

      Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie mógł przewidzieć tych szczególnych zmian jakie zadziały się nie tylko
      w naszym kraju. Nie wszyscy jesteśmy posiadaczami dostępu do szybkiego Internetu czy też sprzętu za pomocą, którego możemy swobodnie kontaktować się z nauczycielami online.

      Rozumiem zdenerwowanie i obawy rodziców. Teraz przejęliście obowiązki nauczycieli.
      Doceniam Państwa wysiłki i zdaję sobie sprawę na jakie napotykacie trudności.

      Ja jako dyrektor szkoły i z pewnością nauczyciele również pozostajemy  wdzięczni za Państwa pomoc
      i poświęcenie. Doceniamy  każde zainteresowanie czy też uwagi z Państwa strony. Wręcz prosimy o uwagi
      i sugestie, jeśli takie macie.

      Od 25 marca obowiązkowo realizujemy podstawę programową z każdego przedmiotu według planu.

      Bardzo proszę rodziców i uczniów o pomoc w realizacji zadań. Proszę również o zrozumienie i cierpliwość.

      Wszystkim dziękuję, życzę powodzenia i gorąco pozdrawiam!

      Dyrektor szkoły 
      Ewa Mirosław

     • ​​​​​​​Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

     • Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

      Każdy taki zestaw będzie się składał z:

      • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
      • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
      • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

      Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

      Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

      Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.

     • Drodzy rodzice!

     • Apel dyrektora do uczniów żeby poważnie podeszli do nauki online i pracowali pilnie. Proszę o korzystanie z przygotowanego programu zamieszczonego na stronie ministerialnej.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Prosimy także rodziców o zrozumienie i wykazanie dobrej woli w umożliwieniu korzystania przez uczniów z komputerów czy telefonów do celów naukowych.

      W związku z zamknięciem szkoły, nauczyciele Państwa dzieci będą się z nimi kontaktować za pomocą komunikatorów. Będą zadawali różne zadania, prace do wykonania. Prosimy o monitorowanie przekazywanych materiałów i zachęcanie dzieci do ich wykonywania w określonym czasie.

      Dziękuję bardzo.

      Wszystkim życzę zdrowia !!!!!

      Pozdrawiam!

      Dyrektor Ewa Mirosław

     • Mała Liga esportowa

     • Witam

      Jestem nauczycielem informatyki i realizuję inicjatywę Małej Ligi esportowej dla szkół.

      W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju od poniedziałku, korzystając z moich doświadczeń, uruchamiam rozgrywki esportowe (komputerowe) dla uczniów szkół z całego kraju. Jest to inicjatywa mająca na celu zachęcenie uczniów do pozostania w domu (zarówno zawodników, jak i kibiców).

      Umożliwia ona również nauczycielom WF realizację zagadnień z podstawy programowej WF w trybie zdalnym(*).

      Mecze będą odbywały się codziennie w czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych. Regulamin rozgrywek znajduje się pod adresem http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/puchar

      Proszę o przekazanie informacji o tej inicjatywie nauczycielom WF oraz uczniom.

      Zgłoszenia do rozgrywek proszę przesyłać elektronicznie na mail marcinkolacz@ieti.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/kontakt-2

       

      Z poważaniem

      dr Marcin Kołacz

      (*)

      Szkoła Podstawowa:

      Realizowane cele kształcenia

      1.Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.

      2.Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.

      3.Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych.

      Kompetencje społeczne

      1.Uczestnictwo w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, Właściwie  zachowanie w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękowanie za wspólną grę;

      2. Pełnienie roli organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

       

     • Informacje o e-materiałach

     • Proszę, aby nauczyciele wspierając uczniów w nauce, opracowali i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Wkrótce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie, uruchomiona zostanie również zakładka z e-materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z których będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele.

      Państwa dyrektorów zobowiązuję do monitorowania i nadzorowania realizacji powyższych działań przez nauczycieli. Jednocześnie zwracam uwagę, że materiały dydaktyczne przygotowane dla uczniów powinny obejmować wyłącznie zrealizowane dotychczas treści. Ta forma utrwalenia wiadomości nie powinna podlegać ocenianiu.

      Zachęcam Państwa do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej urzędu
      (
      www.kuratorium.lublin.pl).

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • Zajęcia odwołane !!!

     • UWAGA !!!

         Szanowni Rodzice i Uczniowie. 

      W związku z zagrożeniem "koronawirusem" zajęcia dydaktyczne w szkole zostają odwołane już od czwartku tj. 12 marca. Zajęcia opiekuńcze (świetlica) dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki będą się odbywać jeszcze 12 i 13 marca !!!

      Natomiast od poniedziałku 16 marca szkoła jest zamknięta i nie ma żadnych zajęć, przez kolejne dwa tygodnie. 

      Uczulam rodziców aby w ciągu tych dni:

      • nie odbywali żadnych niepotrzebnych podróży z dziećmi
      • niech dzieci przebywają w domu bez kontaktowania się niepotrzebnego z obcymi ludźmi.

      Takie działania są nakierowane na wyeliminowanie zagrożenia zarażeniem "koronawirusem".

      Dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły i profilu szkoły na Facebooku.

      Wykażmy się odpowiedzialnością !!!

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław