• Informacja dla ósmoklasistów

     • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

      • ósmoklasisty (E8)
      • maturalnego (EM)
      • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
      • zawodowego (EZ)
      • eksternistycznych (EE).

      Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

      1. Sekcji 1.(str. 3–5):podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów
      2. Sekcji 2.(str. 6–8): wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
      3. Sekcji 3.(str. 9–15):  wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
      4. Sekcji 4. (str. 16–18): wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
      5. Sekcji 5.(str. 19–23):  wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu
       z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji
      6. Sekcji 6. (str. 24–26): wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

      Szczegóły w załączniku:

      Wytyczne_CKE__MEiN_i_GIS_dotycz_ce_organizowania_i_przeprowadzania_egzamin_w_w_2021_r.pdf

     • Uczniowie oddziału przedszkolnego wracają do nauczania stacjonarnego

     • Od poniedziałku tj.19.04.2021r. uczniowie oddziału przedszkolnego wracają do nauczania stacjonarnego.

      Zapraszamy do szkoły.

      Proszę zapoznać się z dowozami

      Dowozy od 19.04.2021

      Poniedziałek, środa, piątek

      K

      Sucha W– 6.30
      Anielin – 6.35
      Grabówka 6.45
      Baraki – 6.55
      Natalin -7.00
      Zastocze -7.10
      Aleksandrów 7.20
      Grabówka Kol.– 7.25
      Grabówka 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Grabówka 12.30
      Sucha W 12.40
      Anielin 12.45
      Grabówka 12.55
      Grabówka Kol13.00
      Zastocze 13.10
      Natalin 13.20
      Annopol 13.45


      Dowozy

      Wtorek, czwartek

      K

      Baraki – 6.20
      Natalin - 6.25
      Zastocze - 6.35
      Aleksandrów 6.40
      Grabówka Kol.– 6.55
      Grabówka -7.05
      Sucha W– 7.15
      Anielin – 7.25
      Grabówka 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Grabówka 12.30
      Sucha W 12.40
      Anielin 12.45
      Grabówka 12.55
      Grabówka Kol 13.00
      Zastocze 13.10
      Natalin 13.20
      Annopol 13.45

     • Życzenia Wielkanocne

     • Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
      Czas odradzania się wiary w siłę.
      Życzymy, aby Święta Wielkanocne
      stały się źródłem wzmocnienia ducha
      i napełnienia pokojem.

      Życzymy zdrowia oraz siły
      w pokonywaniu trudności

      i ufnego spojrzenia w przyszłość...

       

      Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowiei Pracownicy Szkoły.