• Informacja dla rodziców

     • Dane z ostatnich dni pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Odpowiedzialne zachowanie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 dają rezultaty. W ostatnim czasie obserwujemy spadek dziennej liczby zachorowań; jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała, w maju restrykcje dotyczące m. in. edukacji, będą stopniowo łagodzone.


      Harmonogram planowanych zmian:

      OD 4 MAJA

      Edukacjaszkoły podstawowe:

      • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
      • ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

      OD 15 MAJA

      Edukacja – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:

      • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
      • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
      • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

      OD 29 MAJA

      Edukacjaszkoły podstawowe i ponadpodstawowe:

      • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
      • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

      Ważne! Hrmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Sprawdź, jak wygląda plan na maj na stronie

      https://www.gov.pl/web/koronawirus/w-maju-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa--jesli-utrzyma-sie-niski-wskaznik-zakazen-sprawdz-harmonogram-zmian

      Do końca tego tygodnia (26-30.04.2021)
       klasy I-III nauka  hybrydowa.

     • Dowozy dla klas I-III od 26.04.2021

     • Od poniedziałku tj.26.04.2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego.
      Zapraszamy do szkoły.
      Proszę zapoznać się z dowozami

      Dowozy od 26 kwietnia
      Poniedziałek, środa, piątek
      K

      PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol 6.20

      Sucha W 6.30

      Anielin 6.35

      Grabówka 6.45

      Baraki 6.55

      Natalin 7.00

      Zastocze  7.10

      Aleksandrów 7.20

      Grabówka Kol. 7.25

      Grabówka  7.30

      PSP Dąbrowa, PSP Annopol

      Rachów S 7.45

      Rachów N 7.50

      Huta 7.55

      Dąbrowa 8.00

      Annopol 8.10

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Dąbrowa, Grabówka,  PSP Annopol

      Annopol 12.45

      Dąbrowa 12.50

      Huta 12.55

      Rachów 13.00

      Rachów 13.05

      Grabówka 13.15

      Sucha W 13.20

      Anielin 13.30

      Annopol 1340

      Dowozy od 26 kwietnia

      Wtorek, czwartek

      K

       PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol 6.00

      Baraki 6.20

      Natalin 6.25

      Zastocze  6.35

      Aleksandrów 6.40

      Grabówka Kol. 6.55

      Grabówka  7.05

      Sucha W 7.15

      Anielin  7.25

      Grabówka 7.30

      PSP Dąbrowa, PSP Annopol

      Rachów S 7.45

      Rachów N 7.50

      Huta 7.55

      Dąbrowa 8.00

      Annopol  8.10

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Dąbrowa, Grabówka,   PSP Annopol

      Annopol 12.45

      Dąbrowa 12.50

      Huta 12.55

      Rachów 13.00

      Rachów13.05

      Grabówka 13.15

      Sucha W 13.20

      Anielin 13.30

      Annopol 13.40

     • Informacja dla ósmoklasistów

     • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

      • ósmoklasisty (E8)
      • maturalnego (EM)
      • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
      • zawodowego (EZ)
      • eksternistycznych (EE).

      Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

      1. Sekcji 1.(str. 3–5):podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów
      2. Sekcji 2.(str. 6–8): wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
      3. Sekcji 3.(str. 9–15):  wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
      4. Sekcji 4. (str. 16–18): wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
      5. Sekcji 5.(str. 19–23):  wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu
       z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji
      6. Sekcji 6. (str. 24–26): wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

      Szczegóły w załączniku:

      Wytyczne_CKE__MEiN_i_GIS_dotycz_ce_organizowania_i_przeprowadzania_egzamin_w_w_2021_r.pdf

     • Uczniowie oddziału przedszkolnego wracają do nauczania stacjonarnego

     • Od poniedziałku tj.19.04.2021r. uczniowie oddziału przedszkolnego wracają do nauczania stacjonarnego.

      Zapraszamy do szkoły.

      Proszę zapoznać się z dowozami

      Dowozy od 19.04.2021

      Poniedziałek, środa, piątek

      K

      Sucha W– 6.30
      Anielin – 6.35
      Grabówka 6.45
      Baraki – 6.55
      Natalin -7.00
      Zastocze -7.10
      Aleksandrów 7.20
      Grabówka Kol.– 7.25
      Grabówka 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Grabówka 12.30
      Sucha W 12.40
      Anielin 12.45
      Grabówka 12.55
      Grabówka Kol13.00
      Zastocze 13.10
      Natalin 13.20
      Annopol 13.45


      Dowozy

      Wtorek, czwartek

      K

      Baraki – 6.20
      Natalin - 6.25
      Zastocze - 6.35
      Aleksandrów 6.40
      Grabówka Kol.– 6.55
      Grabówka -7.05
      Sucha W– 7.15
      Anielin – 7.25
      Grabówka 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Grabówka 12.30
      Sucha W 12.40
      Anielin 12.45
      Grabówka 12.55
      Grabówka Kol 13.00
      Zastocze 13.10
      Natalin 13.20
      Annopol 13.45

     • Życzenia Wielkanocne

     • Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
      Czas odradzania się wiary w siłę.
      Życzymy, aby Święta Wielkanocne
      stały się źródłem wzmocnienia ducha
      i napełnienia pokojem.

      Życzymy zdrowia oraz siły
      w pokonywaniu trudności

      i ufnego spojrzenia w przyszłość...

       

      Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowiei Pracownicy Szkoły.