• Dowozy uczniów na egzaminy w dniach 25-27.05.2021r.

     • wtorek 25.05, środa 26.05, czwartek 27.05

      KURS

      PSP Grabówka

      Annopol - 6.20

      Sucha W - 6.30

      Anielin - 6.35

      Grabówka - 6.45

      Baraki - 6.55

      Natalin - 7.00

      Zastocze  - 7.10

      Aleksandrów - 7.20

      Grabówka Kol. - 7.25

      Grabówka - 7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Grabówka

      Annopol - 11.20

      Grabówka 11.55

      Sucha W - 12.00

      Anielin - 12.10

      Grabówka 12.15

      Grabówka Kol. - 12.20

      Zastocze - 12.30

      Natalin - 12.40

      Baraki - 12.45

      Annopol 13.00

       

      Odwozy w czwartek 27.05

      Odwóz PSP Grabówka

      Annopol - 11.00

      Grabówka 11.30

      Sucha W - 11.35

      Anielin - 11.45

      Grabówka 11.50

      Grabówka Kol. - 11.55

      Zastocze - 12.05

      Natalin - 12.15

       Baraki - 12.25

      Annopol 12.35

       

     • Organizacja pracy PSP im. Marii Kołsut w Grabówce od dnia 17.05.2021r.

     • Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
      im. Marii Kołsut w Grabówce

       Informuje, że z dniem 17 maja 2021r.
      w związku z powrotem do szkoły klas IV-VIII
      w systemie hybrydowym.

      Organizacja pracy szkoły (w reżimie sanitarnym) przedstawia się następująco:

      1. Od 17 maja 2021r. zajęcia stacjonarne są prowadzone w szkole dla oddziału przedszkolnego i klas I-III zgodnie z planem lekcji każdego dnia tygodnia.
      2. Klasy IV-VIII odbywają zajęcia w formie hybrydowej harmonogram poniżej.

      Poniedziałek 17 maja  i wtorek 18 maja
      Klasy: IV, V, VIII nauka w trybie 
      stacjonarnym.
      Klasy: VI i VII nauka w trybie online.

      Środa 19 maja, czwartek 20 maja, piątek 21 maja
      Klasy: IV, V nauka w trybie online.
      Klasy: VI, VII i VIII nauka w trybie stacjonarnym.

      Od poniedziałku 24 maja do piątku 28 maja
      Klasy od „0” do VII korzystają z dni wolnych od zajęć dydaktycznych
      z tytułu ustawowych dni dyrektorskich.

      Klasa VIII w dniach poniedziałek 24 maja i piątek 28 maja korzysta z dni
      wolnych od zajęć dydaktycznych z tytułu ustawowych dni dyrektorskich.

      W dniach 25 maja do 27 maja sprawdzian ósmoklasisty!!!

      Od dnia 31 maja 2021r. oddział przedszkolny oraz uczniowie
      klas I – VIII wracają do szkoły i pracują w trybie nauki stacjonarnej
      do końca roku szkolnego w reżimie sanitarnym.

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław