• Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • Dzieci z klasy I po wielu perypetiach związanych ze zdalnym nauczaniem i całorocznej nauce wreszcie doczekały się ślubowania i pasowania na ucznia. W krótkiej inscenizacji w żartobliwy sposób przedstawiły się i pokazały czego się nauczyły w ciągu roku i zarazem zdały egzamin na ucznia. Potem nastąpiło ślubowanie i Pani Dyrektor Ewa Mirosław pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły. Dla udokumentowania aktu pasowania wychowawczyni wręczyła dzieciom dyplomy.

     • DOWOZY Piątek 25.06.2021 r.

     •   DOWOZY

      Piątek 25.06.2021 r.

      K

       PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol- 6.15

      Baraki – 6.30

      Natalin - 6.35

      Zastocze  - 6.45

      Aleksandrów - 6.55

      Grabówka Kol.– 7.00

      Grabówka  7.05

      Sucha W - 7.10

      Anielin - 7.15

      Grabówka 7.25

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Grabówka, Annopol 9.20

      Grabówka 9.30

      Sucha W - 9.35

      Anielin - 9.45

      Grabówka 9.50

      Grabówka Kol. - 9.55

      Zastocze - 10.05

      Natalin - 10.10

      Baraki - 10.15

      PSP Annopol

      Natalin 8.10

      Baraki 8.15

      Grabówka 8.25

      Sucha W 8.30

      St. Rachów 8.35

      N. Rachów8.40

      Huta 8.45

      Annopol 8.50

      PSP Annopol

      Annopol 11.50

      Huta 11.55

      Rachów N 12.00

      Rachów St. 12.05

      Sucha W. 12.10

      Grabówka12.15

      Natalin 12.25

      Annopol 12.40

    • Egzamin na kartę rowerową
     • Egzamin na kartę rowerową

     • 21 i 22 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. Podczas niego uczniowie, pod okiem pana Wojewody, prezentowali swoje umiejętności w manewrach rowerowych i znajomość  wiedzy o zachowaniu na drodze. Egzaminowani mieli do pokonania tor przeszkód składający się z ósemki i slalomu, oraz poruszanie się po miasteczku rowerowym – jazda na wprost, zmiana pasa ruchu, manewr skrętu w lewo i prawo, ustępowanie pierwszeństwa i zastosowanie się do znaku stop.

      Wcześniej uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy o ruchu drogowym, podczas którego musieli się wykazać wiedzą z zakresu znajomości przepisów drogowych, obsługi roweru i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Zachęcając kolejnych uczniów do uzyskania karty rowerowej, można przytoczyć tylko kilka powodów, dla których jazda rowerem jest korzystna. Dzięki umiejętnemu i bezpiecznemu poruszaniu się rowerem, młody człowiek:

      • zyskuje niezależność
      • jedzie gdzie i kiedy chce
      • może przemieszczać się szybciej w porównaniu z ruchem pieszym
      • zanieczyszcza środowiska jak pojazdy spalinowe
      • podnosi własną sprawność fizyczną.

      Oczywiście posiadając kartę rowerową można uczestniczyć w organizowanych w szkole rajdach rowerowych.

     • Dowozy 21-24.06.2021

     • Dowozy 21-24.06

      Poniedziałek,  środa,

      KURS

       PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol - 6.20

      Sucha W – 6.30

      Anielin – 6.35

      Grabówka 6.45

      Baraki – 6.55

      Natalin - 7.00

      Zastocze  - 7.10

      Aleksandrów - 7.20

      Grabówka Kol. – 7.25

      Grabówka  7.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Grabówka,  PSP Annopol

      Grabówka - 12.20

      Sucha W - 12.25

      Anielin - 12.30

      Grabówka - 12.40

      Grabówka Kol. - 12.45

      Zastocze - 12.50

      Natalin - 12.55

      Baraki - 13.00

      Annopol - 13.15

      Dowóz we wtorek i czwartek

      PSP Grabówka, PSP Annopol

      Annopol - 6.00

      Baraki – 6.20

      Natalin - 6.25

      Zastocze - 6.35

      Aleksandrów - 6.40

      Grabówka Kol.– 6.55

      Grabówka  - 7.05

      Sucha W – 7.15

      Anielin – 7.25

      Grabówka - 7.30

      Odwozy w czwartek

      Odwóz PSP Grabówka,  PSP Annopol

      Grabówka 10.30

      Sucha W 10.35

      Anielin 10.45

      Grabówka 10.50

      Grabówka Kol. 10.55

      Zastocze 11.05

      Natalin 11.15

       Baraki 11.25

      Annopol 11.35