• Betlejemskie Światło Pokoju w Grabówce
     • Betlejemskie Światło Pokoju w Grabówce

     • Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty. Jego idea narodziła się w Austrii w 1986 r. - wtedy światełko przywieziono z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem dla tamtejszych niewidomych dzieci. Dwa lata później austriaccy skauci po raz pierwszy pojechali po ogień do Betlejem, aby przekazać go skautom z całej Europy. 

      Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 roku od słowackich kolegów, a następnie przekazują je do Rosji, na Ukrainę, Litwę i Białoruś, a także do Niemiec i do Danii. 

      Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafi na wigilijne stoły w Polsce oraz do kościołów, szkół, urzędów i szpitali. 

    • Zlot Betlejemski w Zakopanem
     • Zlot Betlejemski w Zakopanem

     • W dniach 14-16 grudnia odbył się Zlot Betlejemski w Zakopanem. W tym roku hufiec ZHP w Sandomierzu już tradycyjnie reprezentowała również Drużyna Harcerska z Grabówki.

      W trakcie zlotu nasza drużyna wzięła udział w grze miejskiej oraz warsztatach. Chcemy serdecznie podziękować całej drużynie za udział i reprezentowanie naszej szkoły we wspomnianej grze miejskiej! W niedzielę miał miejsce punkt kulminacyjny zlotu, podczas którego nasi druhowie odebrali Betlejemskie Światło Pokoju !!!

      Po weekendzie pełnym wrażeń, przygód oraz świetnych chwil z harcerzami z całej Polski bezpiecznie ze Światłem harcerze z opiekunami wrócili do domu. 

    • Andrzejki
     • Andrzejki

     • Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada nam, co nas będzie czekać w przyszłości.

      30 listopada Samorząd Uczniowski przygotował wróżby andrzejkowe dla wszystkich uczniów szkoły.

      W tym dniu sala gimnastyczna została zamieniona w "Salę Wróżb". Organizatorów przemieniła w prawdziwe Wróżbitki i Wróżbitów.  Niezwykłe, magiczne damy przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość, wróżyły również ze szklanej kuli, magicznych serc oraz kombinacji cyfr z daty urodzenia. Tak więc każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. Wiele śmiechu i radości dostarczały młodzieży przepowiednie.

     • Konkurs plastyczny - etap powiatowy

     • W dniu 15.11.2018r. podsumowany został konkurs plastyczny na etapie powiatowym pod hasłem "Zdrowy, wolny od dymu tytonowego styl życia", w ramach kampanii społecznej "Rzuć palenie razem z nami". 

      Celem konkursu było zwiększenie wiedzy nt. szkodliwości palenia wyrobw tytoniowych.

      Wyróżnione zostały prace uczennic z kl. IV

      • Martyny Niezabitowskiej
      • Karoliny Wiesiołek

      oraz

      • Julii Słabek

      uczennicy kl. VI.

      Opiekun p. Sylwia Ćwik

    • 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
     • 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

     • "11 listopada br. w Annopolu odbyły się jubileuszowe uroczystości 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

      Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Św. Joachima i Anny w Annopolu odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie harcerze 20 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Nadwiślańskie Trampy” przekazali na ręce proboszcza parafii Ogień Niepodległości, przywieziony z Wołynia. 
                 
      Mszę świętą w intencji Ojczyzny koncelebrowali proboszcz parafii ks. kan. Krzysztofa Krzemiński, ks. kan. Antoni Bezpalko, ks. Łukasz Bzymek i ks. Rafał Olszówka. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe urzędu miejskiego, szkół z terenu miasta i gminy, organizacji kombatanckich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy gminy, kombatanci, radni powiatowi i radni rady miejskiej, komendant komisariatu policji, sołtysi, strażacy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedszkolacy, młodzież szkolna wraz z nauczycielami oraz harcerze i zuchy. Po zakończeniu mszy świętej odbył się wzruszający Koncert Patriotyczny w wykonaniu kwartetu z Filharmonii Świętokrzyskiej. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na annopolski Rynek, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odśpiewany został hymn narodowy. Następnie głos zabrał Burmistrza Annopola Wiesław Liwiński, który przedstawił inicjatywy jakie zostały podjęte na terenie gminy w związku z jubileuszem Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
               
      Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie na ręce burmistrza Ognia Niepodległości przez harcerzy 20 ŚDH. Ogień ten zapalony na mogiłach legionistów w Polskim Lasku na Wołyniu od 16 lat towarzyszy obchodom rocznicowym 11 listopada. Następnie odbyło się składanie wieńców i wiązanek, przez przybyłe delegacje samorządowców, przedstawicieli kombatantów, instytucji działających na terenie gminy."

    • Sto dębów na stulecie Niepodległej
     • Sto dębów na stulecie Niepodległej

     • Sto dębów na stulecie odrodzonej Polski to akcja łącząca patriotyzm z proekologiczną postawą. Zasadzone drzewa to dęby, których sadzonki Szkoła Podstawowa w Grabówce otrzymało bezpłatnie od Nadleśnictwa Gościeradów w ramach akcji „100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę". Warunkiem ich otrzymania było wskazanie terenu, który umożliwi utworzenie z posadzonych drzew zwartego kompleksu. Dęby zasadzano na terenie przyszkolnym i ważnych miejscach dla wsi Grabówka. To żywy pomnik wystawiony z okazji wyjątkowej rocznicy. Innym z celów akcji jest poprawa warunków środowiskowych.

    • Ślubowanie klas pierwszych i patriotyczna akademia
     • Ślubowanie klas pierwszych i patriotyczna akademia

     • 09.11.2018 roku ślubowanie na szkolny sztandar złożyli uczniowie klasy pierwszej.

      Po ślubowaniu wszyscy pierwszoklasiści odebrali szkolne dyplomy z rąk pani dyrektor Ewy Mirosław oraz wychowawcy. W tym roku opiekunem klasy pierwszej jest pani Ewa Klimek.

      Ostatnim elementem uroczystości była akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież przypomniała dzieje z okresu I wojny światowej związanych z dniem 11 listopada 1918 roku.

    • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
     • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     • Dzień Edukacji Narodowej – potocznie zwany Dniem Nauczyciela - to dzień szczególny - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.

      W tym roku akademia z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się w czwartek 11 października. Jak co roku,  gościliśmy  w progach naszej szkoły nauczycieli i pracowników. W części oficjalnej, swoje przemówienie – wygłosiła: Pani Dyrektor Ewa Mirosław.

      Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem p. Anny Strąk i p. Marzeny Majewskiej program artystyczny. Wiersze, piosenki, uśmiechy, kwiaty to uczniowski, niezwykle miły, sposób podziękowania nauczycielom, za ich codzienny trud.

    • Wizyta policjanta
     • Wizyta policjanta

     • W wtorek 9 pażdziernika, w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z panem policjantem. W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację w tym kierunku. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Pan Policjant rozmawiał  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz stosowanie się do znaków. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz zasadach przewożenia dzieci w samochodzie. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań, na które pan policjant wyczerpująco odpowiadał.

      Dzięki takim spotkaniom na pewno wzrasta świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

    • Próbna ewakuacja
     • Próbna ewakuacja

     • W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje Dyrektor lub osoby upoważnione przez dyrektora.

       

      Ewakuację należy przeprowadzić w przypadku wystąpienia

      • zagrożenia pożarowego obiektów
      • zagrożenia wybuchu ”bomby” (telefoniczna informacja o podłożonym ładunku wybuchowym
      • zagrożenie wybuchem gazu budynków sąsiadujących z obiektami szkoły lub katastrofą komunikacyjną w pobliżu obiektów szkolnych
      • innymi zagrożeń lub w celu przeprowadzenia ćwiczeń (obowiązujące obecnie przepisy zobowiązują Dyrektora szkoły do praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji. O zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń należy na 7 dni przed wyznaczonym terminem zawiadomić Komendanta Państwowej Straży Pożarnej).

       

      Spełniając powyższe warunki w naszej szkole 4 pażdziernika została przeprowadzona próbna ewakuacja. Dobra organizacja i sprawne działanie wskazuje na dużą świadomość wśród uczniów i nauczycieli o konieczności takich działań.

    • Cyrk w szkole
     • Cyrk w szkole

     • 2 października naszą szkołę odwiedził cyrk. Artyści zaprezentowali pokazy żonglerki, tresury zwierząt, akrobatyki. Uczniowie mieli również możliwość stać się przez chwilę artystami cyrkowymi. Wszyscy i dzieci, i dorośli bawiliśmy się świetnie.

    • Sprzątanie Świata
     • Sprzątanie Świata

     • W dniu 25 września 2018 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  w Grabówce uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” pod hasłem „Akcja segregacja 2x więcej , 2x czyściej ” . Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska.

      Wszyscy  uczniowie  pozytywnie zmotywowani i zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, wyruszyli w teren. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Zebraliśmy 18 worków śmieci z najbliższej okolicy. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonym miejscu. Jak widać, nie do wszystkich ludzi dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim ludzie zrozumieją, jak ważne jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

      Nasza szkoła od lat bierze udział w tego typu akcjach. Wierzymy, że swoją proekologiczną postawą wpłyniemy na zmianę nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców naszej wsi  i naszych podopiecznych.

    • „Drogi do niepodległości-historia pisana życiorysem”
     • „Drogi do niepodległości-historia pisana życiorysem”

     • „Drogi do niepodległości-historia pisana życiorysem” to przewodnie hasło uroczystości, która miała miejsce 16 września br. w naszej szkole. Z uwagi na to, że rok 2018 wyznacza szczególny moment w historii naszego kraju – przypada w nim bowiem setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szczególną uwagę poświęcono najwyższym wartościom w życiu każdego Polaka.  Człowiek, instytucja, a przede wszystkim współczesna szkoła potrzebuje wzorca, który wskazywałby, jakimi drogami kroczyć, aby doskonalić siebie w trudnej i mozolnej drodze ku ideałom. Jesteśmy dumni, że  w progi naszej szkoły zawitała Maria Kołsut, która przez całe swoje życie wpajała młodzieży i dorosłym najwyższe wartości tj. miłość do Ojczyzny, umiłowanie pracy i życzliwość dla ludzi. Wychowana w tradycjach patriotycznych. była żywym świadkiem toczącej się historii, w której bezpośrednio uczestniczyli jej najbliżsi. 16 września mieliśmy okazję wspominać dzieje naszej Ojczyzny, drogę do wolności poprzez pryzmat życia Patronki szkoły Marii Kołsut. Uroczystość rozpoczęła, dyrektor szkoły, Pani Ewa Mirosław, która powitała wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych zacnych gości: władze samorządowe w osobach Burmistrza Wiesława Liwińskiego , Romana Wiśniewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Romańskiego , Przewodniczącej Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  Pani Anny Wąsik oraz  powiatowe w osobie Pana Stefana Stachuli. Na uroczystość przybyli również Proboszcze Parafii Rzymsko - katolickiej Adam Pudło i Polsko – katolickiej Marcin Dębski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kraśniku  Pan Andrzej Wąsik dyrektorzy placówek oświatowych Pani Anna Kość, Pani Beata Czyż-Olszowy, Pani Barbara Ryfka, Pani Anna Gołąb-Florek przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu Pan Sławomir Okulus oraz najbliższa rodzina Patrona Szkoły Pani profesor Maria Bubicz jej syn Sławomir Bubicz oraz córka Aleksandra z mężem Robertem Mojsa i kuzynkami Hanną Kozik i jej córką. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Teresa Kołakowska -pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie, rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

      Pierwszym punktem festynu był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów , który przypomniał, jak ważna w życiu naszej Patronki była wolność. W niezwykłej atmosferze przebiegła też kolejna część uroczystości, w której wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów Opery Kameralnej w Warszawie, Państwa Aleksandra i  Roberta Mojsów przy akompaniamencie pianistki Pani Agnieszki Schulz- Brzyskiej.

      Tuż po nich swoje zdolności taneczne zaprezentowali uczniowie klasy 8, którzy zachwycili wszystkich żywym mazurem.  Po występach głos zabrał Burmistrz Wiesław Liwiński. Podkreślił, że uroczystość pięknie wpisała się w Gminne obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ostatnim akcentem naszego święta był występ dziewcząt z grupy akrobatycznej „Amino”, działający na terenie gminy pod opieka pani Darii Just. Uroczystość wywarła duże wrażenie na zgromadzonej publiczności, która ze wzruszeniem i patriotyczną refleksją nagrodziła wszystkich występujących gorącymi brawami.

      Po części artystycznej wszyscy obecni na festynie mogli skorzystać z licznych atrakcji oraz częstować się  ciastami upieczonymi przez rodziców i smacznymi kanapkami.  Strażacy, z OSP Grabówka zachwycili obecnych szybkością w gaszeniu zaaranżowanego pożaru.  Były też ratowniczki, które pokazały jak udzielać pierwszej pomocy. Cieszymy się z licznie przybyłych gości i  dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa skierowane do  społeczności szkolnej.

    • Pokazy z fizyki
     • Pokazy z fizyki

     • Od roku 1953, obecnie corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują Pokazy z fizyki. Jest to impreza o najdłuższej tradycji w kraju wśród sobie podobnych. Jej inicjatorem był profesor Wacław Staszewski. Pokazy są przeznaczone głównie dla uczniów, nauczycieli a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych fizyką. 
      Ideą Pokazów z fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu.

      Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli też mieli możliwość skorzystania w ramach projektu dofinansowanego przez UE z tych interesujących zajęć.

    • "Narodowe Czytanie"
     • "Narodowe Czytanie"

     • Rok 2018  to rok,  w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To czas szczególny dla każdego Polaka. Jak powiedział Prezydent Andrzej Duda "będziemy czytali o odradzającej się i odrodzonej Polsce. Z okazji 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości".

      8 września 2018 r., o godzinie 1700 w Szkole Podstawowe w Grabówce nauczyciele i uczniowie czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Jest to powieść wielu pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź:

      • w jakim kierunku zdążać
      • jaka ta Polska ma być
      • jaki powinien być ustrój.

       

      Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji. Pamiętajmy tym samym, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją chronić, cenić i umacniać.

    • INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY
     • INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

     • DYREKTOR SZKOŁY

      serdecznie zaprasza uczniów i rodziców

      dnia 3 września

      na inaugurację roku szkolnego 2018/2019,

      którą rozpoczniemy mszą świetą

      o godzinie 8:00. 

    • AKTUALNOŚCI
     • AKTUALNOŚCI

     • Zapraszmy uczniów na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 30 maja w Annopolu.

      Uczniowie zainteresowani wyjazdem zgłaszają sie do wychowawców klas.