• „Drogi do niepodległości-historia pisana życiorysem”
     • „Drogi do niepodległości-historia pisana życiorysem”

     • „Drogi do niepodległości-historia pisana życiorysem” to przewodnie hasło uroczystości, która miała miejsce 16 września br. w naszej szkole. Z uwagi na to, że rok 2018 wyznacza szczególny moment w historii naszego kraju – przypada w nim bowiem setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szczególną uwagę poświęcono najwyższym wartościom w życiu każdego Polaka.  Człowiek, instytucja, a przede wszystkim współczesna szkoła potrzebuje wzorca, który wskazywałby, jakimi drogami kroczyć, aby doskonalić siebie w trudnej i mozolnej drodze ku ideałom. Jesteśmy dumni, że  w progi naszej szkoły zawitała Maria Kołsut, która przez całe swoje życie wpajała młodzieży i dorosłym najwyższe wartości tj. miłość do Ojczyzny, umiłowanie pracy i życzliwość dla ludzi. Wychowana w tradycjach patriotycznych. była żywym świadkiem toczącej się historii, w której bezpośrednio uczestniczyli jej najbliżsi. 16 września mieliśmy okazję wspominać dzieje naszej Ojczyzny, drogę do wolności poprzez pryzmat życia Patronki szkoły Marii Kołsut. Uroczystość rozpoczęła, dyrektor szkoły, Pani Ewa Mirosław, która powitała wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych zacnych gości: władze samorządowe w osobach Burmistrza Wiesława Liwińskiego , Romana Wiśniewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Romańskiego , Przewodniczącej Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  Pani Anny Wąsik oraz  powiatowe w osobie Pana Stefana Stachuli. Na uroczystość przybyli również Proboszcze Parafii Rzymsko - katolickiej Adam Pudło i Polsko – katolickiej Marcin Dębski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kraśniku  Pan Andrzej Wąsik dyrektorzy placówek oświatowych Pani Anna Kość, Pani Beata Czyż-Olszowy, Pani Barbara Ryfka, Pani Anna Gołąb-Florek przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu Pan Sławomir Okulus oraz najbliższa rodzina Patrona Szkoły Pani profesor Maria Bubicz jej syn Sławomir Bubicz oraz córka Aleksandra z mężem Robertem Mojsa i kuzynkami Hanną Kozik i jej córką. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Teresa Kołakowska -pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie, rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

      Pierwszym punktem festynu był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów , który przypomniał, jak ważna w życiu naszej Patronki była wolność. W niezwykłej atmosferze przebiegła też kolejna część uroczystości, w której wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów Opery Kameralnej w Warszawie, Państwa Aleksandra i  Roberta Mojsów przy akompaniamencie pianistki Pani Agnieszki Schulz- Brzyskiej.

      Tuż po nich swoje zdolności taneczne zaprezentowali uczniowie klasy 8, którzy zachwycili wszystkich żywym mazurem.  Po występach głos zabrał Burmistrz Wiesław Liwiński. Podkreślił, że uroczystość pięknie wpisała się w Gminne obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ostatnim akcentem naszego święta był występ dziewcząt z grupy akrobatycznej „Amino”, działający na terenie gminy pod opieka pani Darii Just. Uroczystość wywarła duże wrażenie na zgromadzonej publiczności, która ze wzruszeniem i patriotyczną refleksją nagrodziła wszystkich występujących gorącymi brawami.

      Po części artystycznej wszyscy obecni na festynie mogli skorzystać z licznych atrakcji oraz częstować się  ciastami upieczonymi przez rodziców i smacznymi kanapkami.  Strażacy, z OSP Grabówka zachwycili obecnych szybkością w gaszeniu zaaranżowanego pożaru.  Były też ratowniczki, które pokazały jak udzielać pierwszej pomocy. Cieszymy się z licznie przybyłych gości i  dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa skierowane do  społeczności szkolnej.

    • Pokazy z fizyki
     • Pokazy z fizyki

     • Od roku 1953, obecnie corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują Pokazy z fizyki. Jest to impreza o najdłuższej tradycji w kraju wśród sobie podobnych. Jej inicjatorem był profesor Wacław Staszewski. Pokazy są przeznaczone głównie dla uczniów, nauczycieli a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych fizyką. 
      Ideą Pokazów z fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu.

      Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli też mieli możliwość skorzystania w ramach projektu dofinansowanego przez UE z tych interesujących zajęć.

    • "Narodowe Czytanie"
     • "Narodowe Czytanie"

     • Rok 2018  to rok,  w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To czas szczególny dla każdego Polaka. Jak powiedział Prezydent Andrzej Duda "będziemy czytali o odradzającej się i odrodzonej Polsce. Z okazji 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości".

      8 września 2018 r., o godzinie 1700 w Szkole Podstawowe w Grabówce nauczyciele i uczniowie czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Jest to powieść wielu pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź:

      • w jakim kierunku zdążać
      • jaka ta Polska ma być
      • jaki powinien być ustrój.

       

      Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji. Pamiętajmy tym samym, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją chronić, cenić i umacniać.

    • INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY
     • INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

     • DYREKTOR SZKOŁY

      serdecznie zaprasza uczniów i rodziców

      dnia 3 września

      na inaugurację roku szkolnego 2018/2019,

      którą rozpoczniemy mszą świetą

      o godzinie 8:00. 

    • AKTUALNOŚCI
     • AKTUALNOŚCI

     • Zapraszmy uczniów na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się dnia 30 maja w Annopolu.

      Uczniowie zainteresowani wyjazdem zgłaszają sie do wychowawców klas.