• Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • 03.10.2019r. reprezentancji szkół:

      • PSP z Annopola
      • PSP z Kosina
      • PSP z Opoki
      • PSP z Grabówki

      wzieli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Obchody te były poprzedzone tygodniowymi przygotowaniami, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia zarówno w szkole jak i w domu z rodzicami. Uczniowie poznawali technikę mnożenia „na palcach” przez liczby 6, 7, 8, 9 oraz 10. Po wzajemnym przepytaniu i powtórzeniu tabliczki przystąpiliśmy do egzaminu. Podczas zabawa swoją wiedzę sprawdzali kolejno wszyscy uczniowie. Oczekując natomiast na spotkanie z Egzaminatorami rozwiązywali Oni różnorodne łamigłówki, w których należało wykazać się oczywiście… znajomością tabliczki mnożenia. Większość z nich zdała egzamin pozytywnie. Do zabawy włączyła się również Pani Dyrektor wraz z Nauczycielami.

     • Dzień Chłopaka

     • Dzień Chłopaka obchodzony jest co roku 30 września. Dziewczyny z naszej szkoły wraz z opiekunem SU p. Małgorzatą Masłowską przygotowały dla chłopców z okazji ich święta niespodziankę - zorganizowały ciekawe zabawy, konkursy i smakołyki. Chłopakom dużym i małym życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!!!

     • Akcja sprzątania świata

     • Akcja sprzątanie świata to Wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się Nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzieci oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej z Grabówki wzięła udział w takiej lekcji poprzez rozmowy, dyskusje w trakcie akcji sprzątania świata. Odpady były zbierane selektywnie i przekazane firmie odbierającej śmieci z terenu Gminy Annopol.

     • Narodowe Czytanie 2019

     • W piątek 6 września 2019 r. nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku przedsięwzięcie to odbyło się pod hasłem „Nowele polskie”.

      Podstawowym celem tej akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

      Uczniowie naszej szkoły z klas I, II, III i VII, pod opieką nauczycieli, przeczytali utwór „Katarynka” Bolesława Prusa. Było to ciekawe i uwrażliwiające na literaturę polską przeżycie i doświadczenie.

     • Spotkanie z druhem.

     • 18 września gościliśmy Drużynowego 54 SDH - Zbigniewa Partykę, który w ciekawy sposób opowiadał o historii harcerstwa oraz udziale harcerzy w walkach o wolność naszej Ojczyzny.Dziękujemy za lekcję historii.

     • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020

     • Wypoczęci, z wakacyjną opalenizną, pełni wrażeń i energii do pracy powróciliśmy do szkoły. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się tradycyjnie na hali sportowej – o godzinnie 8.00.

      Pierwszą część rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólny śpiew hymnu państwowego a następnie minutą ciszy uczczono 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

      Pani dyrektor w kilku słowach podkreśliła jak wielu Polaków oddało życie na wszystkich frontach tej najstraszniejszej wojny XX wieku i jak ważnym dla każdego człowieka jest pokój, prawo do życia w wolnej, niepodległej Ojczyźnie.

       Następnie powitała gości przybyłych na inaugurację roku szkolnego. Zapoznała wszystkich z ofertą edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły.

     • Zakończenie roku szkolnego 2018/19

     • Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabówce po raz ostatni przed wakacjami zebrali się na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły pani Ewa Mirosław pogratulowała uczniom uzyskanych wyników w nauce i wielu sukcesów w konkursach i zawodach.

      Uczniowie wszystkich klas, złożyli podziękowania dyrektorowi i gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę, opiekę i troskliwość. 

      Podziękowania otrzymali również rodzice uczniów, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły poprzez pracę w Radzie Rodziców.

      Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawców świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.

      Na zakończenie apelu dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom za rzetelną i efektywną pracę z uczniami, rodzicom za współpracę, Radzie Rodziców za działania podejmowane na rzecz uczniów i rozwoju szkoły oraz wszystkim którzy ze szkołą współpracowali i ją wspierali.

      Uroczystość zakończyła pani dyrektor szkoły, która życzyla uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

      Po ostatnich spotkaniach z wychowawcami i odebraniu świadectw w szkole zrobiło się cicho i pusto.

     • Międzyszkolny Dzień Sportu

     •  11.06.2019 odbył się w naszej szkole międzyszkolny dzień sportu. Tego dnia wszystkie dzieci, uczniowie i ich wychowawczynie  przyszły do szkoły w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu ale też integrowanie się grup szkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Konkurencje sportowe odbywały się w grupach wiekowych. Każda grupa przygotowała i podczas zawodów na boisku prezentowała sportowe hasła. Każdy uczeń bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. 

     • Dzień Mamy

     • Dnia 27 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Grabówce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Dyrektor szkoły p. Ewa Kwitek powitała zebrane Mamy i złożyła im serdeczne życzenia, pogratulowała pociech oraz zaprosiła na bogatą część artystyczną i słodki poczęstunek.

      Na początku odświętnie ubrane dzieci z oddziału Przedszkolnego wyrażały miłość i wdzięczność swoim mamusiom. Uczniowie starszych klas wystąpili w przedstawieniu słowno-muzycznym. Całość uroczystości przeplatana była piosenkami i tańcem. Po występach wszyscy uczniowie wręczyli Mamom upominki i kwiaty. Na twarzach mam malowało się wzruszenie, oraz duma ze swoich pociech. Nad całością części artystycznej czuwały nauczycielki klas 0-III.

     • Eliminacje Powiatowe Turnieju BRD

     • 9 maja 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W eliminacjach powiatowych biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące miasta i gminy powiatu kraśnickiego. Uczestnicy tego konkursu muszą się wykazać wiedzą z zakresu prawa o ruchu drogowym, umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy oraz jazdy rowerem po torze przeszkód.

      Turniej organizowany jest dla osiągnięcia celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży, poprzez popularyzowanie zasad i przepisów poruszania się po drogach.

      W ramach turnieju zostały rozegrane następujące konkurencje:

      - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,

      - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

      - jazda rowerem po torze przeszkód,

      - jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego.

    • 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki
     • 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

     • W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.

      Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków.

      Był twórcą „Śpiewnika domowego” obejmującego ponad 200 pieśni. Określenie „domowy” miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób, podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni.

      Kompozytor w swej twórczości chętnie sięgał do elementów folkloru i ludowych obyczajów. Nadawanie utworom lokalnego kolorytu poprzez odwoływanie się w nich do tradycji i muzyki ludowej wpłynęło na popularność zakładanych ówcześnie tzw. szkół narodowych, czyli grup kompozytorów jednej narodowości tworzących muzykę opartą na elementach własnej kultury – tradycyjnych melodiach, rytmach tańców narodowych i z tekstem w języku ojczystym.

      Z dorobu tego kmpozytora mogli również skorzystać uczniowie nasze szkoły.

    • Uroczystości trzeciomajowe w gminie
     • Uroczystości trzeciomajowe w gminie

     • 228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

      To wydarzenie co roku uroczyście upamiętniane jest w gminie Annopol.

      Już od godziny 9:30 strażacy, harcerze, uczniowie, nauczyciele i społeczność formowali szyki, by w galowych mundurach przemaszerować ze sztandarami do Kościoła Pod Wezwaniem Św. Joachima i Anny w Annopolu. Tutaj ks. Kanonik Krzysztof Krzemiński – odprawił w intencji ojczyzny mszę św.

      Po mszy uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Iwony Siwek przedstawili spektakl słowno-muzyczny o uchwaleniu ustawy zasadniczej.

      Dalsza część uroczystości odbywała się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudzkiego.Tu głos zabrał burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda. W swoim wystąpieniu nawiązał do 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przedstawił tło historyczne i nastroje społeczne, które towarzyszyły uchwaleniu ustawy zasadniczej.

      Na pamiątkę tego chwalebnego wydarzenia delegacje szkół, przedszkola, delegaci różnych placówek oraz przedstawiciele samorządu gminnego i strażaków złożyli pod pomnikiem wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

    • GMINNE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
     • GMINNE ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

     • 26 marca 2019 roku w PSP w Dąbrowie zostały przeprowadzone gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

      W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali Test Wiedzy z przepisów ruchu drogowego oraz Test Skrzyżowania, który dotyczył ustalania prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania różnego typu.  

      W drugiej części konkursu uczniowie prezentowali umiejętność jazdy rowerem po torze sprawnościowym.
       

      Wyniki konkursu:

      I grupa wiekowa ( 10 – 12 lat )

      I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

      II miejsce – Szkoła Podstawowa w Annopolu

      III miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszowie

      IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabówce

      V miejsce – Szkoła Podstawowa w Świeciechowie

       II grupa wiekowa ( powyżej 12 lat )

      I miejsce – Szkoła Podstawowa w Grabówce

      II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

      III miejsce – Szkoła Podstawowa w Janiszowie

      IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Świeciechowie

      V miejsce – Szkoła Podstawowa w Annopolu

       Gratulujemy zwycięzcom.

    • Wizyta w ZS Annopol
     • Wizyta w ZS Annopol

     • We wtorek 26 marca uczniowie naszej szkoły odwiedzili Zespół Szkół w Annopolu w ramach otwartych drzwi dla gimnazjalistów i uczniów ósmych klas szkół podstawowych.

      Mogliśmy uczestniczyć w pokazach z fizyki, obejrzeć eksponaty przy modulatorze, dowiedzieć się ciekawych rzeczy o wulkanach czy też wiadomościach bankowych, rozwiązać zagadki i łamigłówki logiczne. Uczennice ZS w Annopolu oprowadzający nas po budynku zapoznali nas także z możliwościami kształcenia w różnych zawodach.

    • Pierwszy Dzień Wiosny
     • Pierwszy Dzień Wiosny

     • Nareszcie, po tak długiej i smutnej zimie, nadszedł ten upragniony dzień - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY!!! W naszej szkole świętowaliśmy go uroczyście. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami zorganizował konkursy i zabawy "Pierwszy dzień wiosny" - np. dzień pomysłowych strojów. Każda klasa miała możliwość wziąć udział w przygotowanych zadaniach, zabawach, przygotować pomysłowe stroje i wystąpić. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością i to dzięki nim, tego jednego dnia, szkoła mogła być kolorowa. Na koniec wszyscy mogi upiec na ognisku smaczną kiełbaskę. Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy samych słonecznych, wiosennych dni !!!

    • Malowanie
     • Malowanie

     • Dyrektor PSP w Grabówce składa serdeczne podziękowania rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz innym ludziom, którym na sercu leży dobro szkoły i w czasie ferii, czynnie wzięli udział w malowaniu klas, szatni i łazienek.

      „Dobre uczynki mają większą moc niż słowa,
      bo mówić może każdy, ale niewielu wykona to, co powie…” 

      Autor nieznany

      Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim osobom pracującym przy remoncie i sprzątaniu szkoły.

         Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław

     • Choinka

     • W sobotę 09.02.2019r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy z wodzirejem. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w krainę pełną księżniczek, wróżek, biedronek, kotków, piratów, diabłów, policjantów oraz sportowców. Na początku prezentowaliśmy swoje kostiumy przed publicznością. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie. Potem zaczęła się prawdziwa zabawa. Tańczyliśmy w kole i tworzyliśmy fale, były zabawy z kolorowymi chusteczkami, a także z białymi i żółtymi kapeluszami. Trwały konkursy pomiędzy dziewczynkami i chłopcami, zabawy
      w parach, pląsy i korowody. Wszyscy bawili się doskonale w rytmie znanych i lubianych przebojów. Było wesoło i radośnie. Wspólnie spędzony czas minął szybko, a nam pozostały niezapomniane wrażenia.

     • Życzenia

     • Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

      przyniesie spokój i radość,

      niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

      żyje własnym pięknem,

      a Nowy Rok obdaruje Was

      pomyślnością i szczęściem.

       

      Dyrekcja z całą społecznością

      Szkoły Podstawowej w Grabówce

    • Spotkanie opłatkowe
     • Spotkanie opłatkowe

     • W dniu 20 grudnia 2018 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Grabówce spotkanie opłatkowe. Każdy, kto się na nim pojawił, został ciepło przyjęty i natychmiast mógł poczuć radosną, rodzinną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

      Wśród uczestników znaleźli się przede wszystkim uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

      Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Mirosław, która pięknymi słowami o nieprzemijającej wartości Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła wszystkich w podniosły i wzruszający nastrój. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Na scenę wkroczyli młodzi artyści, którzy z wielkim zaangażowaniem wczuwali się w swoje role. Ich wystąpienia wzruszyły, ale także zastanowily każdego z obecnych. Pomiędzy wiersze wplecione były wspólnie odśpiewane kolędy i wzruszające słowa, oddające prawdę o niezwykłości grudniowych Świąt, kiedy to w stajence na świat przyszedł Zbawiciel.

      Po zakończeniu części artystycznej Pani Anna Wąsik, Przewodnicząca Komisji Oświaty złożył życzenia świąteczne zgromadzonym na sali. Zwróciła też uwagę na ogromną wartość takich spotkań opłatkowych opartych na ciepłej rozmowie, wspólnym śpiewaniu kolęd oraz bliskiej obecności drugiego człowieka.

      Kulminacyjny punkt uroczystości stanowiła wspólna modlitwa zainicjowana przez ks. mgr Adama Arkadiusza Pudło oraz łamanie się opłatkiem. Wszyscy przekazali sobie ciepłe, szczere i pełne wzajemnej sympatii życzenia.